Formularz Zgłoszeniowy

Zapisz swoje dziecko już dziś! Po wysłaniu tego formularza otrzymasz w widomości zwrotnej pełen formularz.

Terminy turnusów WAKACJE 2019

22-29.06.2019 – „W 7 DNI DOOKOŁA ŚWIATA” BRAK MIEJSC

7-14.07.2019 – „W 7 DNI DOOKOŁA ŚWIATA” BRAK MIEJSC

CENA:
Zgłoszenie do 31.03.2019 – 1.300,00 PLN / od osoby (dojazd na miejsce we własnym zakresie)
Zgłoszenie po 31.03.2019 – 1.450,00 PLN / od osoby (dojazd na miejsce we własnym zakresie)

29.06-06.07.2019 – „KREATYWNI AKTYWNI” BRAK MIEJSC

CENA:
Zgłoszenie do 31.03.2019 – 1.300,00 PLN / od osoby (dojazd na miejsce we własnym zakresie)
Zgłoszenie po 31.03.2019 – 1.450,00 PLN / od osoby (dojazd na miejsce we własnym zakresie) 

Warunki rezerwacji

  • Warunkiem rezerwacji miejsca na turnusie jest przesłanie formularza zgłoszeniowego oraz wpłata zaliczki w wysokości: 800 zł.
  • W tytule przelewu proszę podać imię i nazwisko dziecka, nazwę obozu oraz jego termin.

Wpłat należy dokonywać na poniższe konto:

ING Bank Śląski: 26 1050 1025 1000 0090 3086 7528

Wpłatę pozostałej kwoty należy dokonać na 30 dni przed datą rozpoczęcia obozu.

Warunki rezygnacji z uczestnictwa:

W przypadku odwołania zgłoszenia (wymagana forma pisemna) od momentu zgłoszenia do 40 dni przed datą wyjazdu, organizator pobiera opłatę manipulacyjną (poniesione koszty organizacyjne) w wysokości 500 zł. Pozostała część zaliczki jest zwracana uczestnikowi.

W przypadku odwołania zgłoszenia (wymagana forma pisemna) od 40 do 14 dni przed datą wyjazdu, organizator pobiera opłatę manipulacyjną (poniesione koszty organizacyjne) w wysokości 100% wpłaconej zaliczki.

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w wyjeździe później niż 14 dni przed data jego rozpoczęcia, uczestnik zobowiązany jest pokryć pełen koszt (100% sumy) zarezerwowanego wyjazdu.

Sugerujemy zawarcie umowy ubezpieczenia na wypadek konieczności rezygnacji z wyjazdu z różnych niespodziewanych przyczyn.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany szczegółów programu wyjazdów, jak również ich odwołania z powodu nie zgłoszenia się wystarczającej liczby uczestników.

Informacje kontaktowe

Femmeritum Sp. z o.o. Sp. k.
Ul. Zajączka 32, 01-510 Warszawa
NIP: 5291705959