Formularz Zgłoszeniowy

Zapisz swoje dziecko już dziś! Po wysłaniu tego formularza otrzymasz w widomości zwrotnej pełen formularz.

Terminy turnusów WAKACJE 2018

23-30.06.2018 – „MALI DETEKTYWI”

1-8.07.2018 – „MALI DETEKTYWI”

18-25.08.2018 – „MALI DETEKTYWI”

CENA:
Zgłoszenie do 31.03.2018 – 1.300,00 PLN / od osoby (dojazd na miejsce we własnym zakresie)
Zgłoszenie po 31.03.2018 – 1.450,00 PLN / od osoby (dojazd na miejsce we własnym zakresie)

8-15.07.2018 – „MAŁY KSIĘŻE I JEGO PODRÓŻE”

CENA:
Zgłoszenie do 31.03.2018 – 1.300,00 PLN / od osoby (dojazd na miejsce we własnym zakresie)
Zgłoszenie po 31.03.2018 – 1.450,00 PLN / od osoby (dojazd na miejsce we własnym zakresie) 

Warunki rezerwacji

  • Warunkiem rezerwacji miejsca na turnusie jest przesłanie formularza zgłoszeniowego oraz wpłata zaliczki w wysokości: 800 zł.
  • W tytule przelewu proszę podać imię i nazwisko dziecka, nazwę obozu oraz jego termin.

Wpłat należy dokonywać na poniższe konto:

ING Bank Śląski: 26 1050 1025 1000 0090 3086 7528

Wpłatę pozostałej kwoty należy dokonać na 30 dni przed datą rozpoczęcia obozu.

Warunki rezygnacji z uczestnictwa:

W przypadku odwołania zgłoszenia (wymagana forma pisemna) od momentu zgłoszenia do 40 dni przed datą wyjazdu, organizator pobiera opłatę manipulacyjną (poniesione koszty organizacyjne) w wysokości 500 zł. Pozostała część zaliczki jest zwracana uczestnikowi.

W przypadku odwołania zgłoszenia (wymagana forma pisemna) od 40 do 14 dni przed datą wyjazdu, organizator pobiera opłatę manipulacyjną (poniesione koszty organizacyjne) w wysokości 100% wpłaconej zaliczki.

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w wyjeździe później niż 14 dni przed data jego rozpoczęcia, uczestnik zobowiązany jest pokryć pełen koszt (100% sumy) zarezerwowanego wyjazdu.

Sugerujemy zawarcie umowy ubezpieczenia na wypadek konieczności rezygnacji z wyjazdu z różnych niespodziewanych przyczyn.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany szczegółów programu wyjazdów, jak również ich odwołania z powodu nie zgłoszenia się wystarczającej liczby uczestników.

Informacje kontaktowe

Femmeritum Sp. z o.o. Sp. k.
Ul. Zajączka 32, 01-510 Warszawa
NIP: 5291705959