• Jak zapewnić dziecku aktywny wypoczynek i miło spędzony czas?
 • Kto zaopiekuje się dzieckiem w chwili, gdy przedszkola i szkoły mają przerwę, a ja nie mogę pozwolić sobie na urlop?

To są pytania, które nasuwają się rodzicom z chwilą, gdy zbliża się czas wakacji zimowych i letnich. Dla ich dzieci powstała propozycja jaką są  “Wakacje i Ferie w mieście” pięciodniowe turnusy zwanymi półkoloniami.

Każdego dnia spotykamy się w naszej półkolonijnej bazie i przez kolejne 8 godzin stwarzamy dzieciom okazję do poznania nowych, ciekawych miejsc i twórczych zabaw. Oprócz tego uruchamiamy świetlicę, dzięki której rodzic może wcześniej przyprowadzić dziecko i spokojnie pojechać do pracy.

Zapewniamy fachową opiekę i pełne bezpieczeństwo, zarówno nasi opiekunowie, jak i miejsca, do których zabieramy dzieci, posiadają odpowiednie certyfikaty potwierdzające ich profesjonalizm.

Nadchodzące wyjazdy

Formularz zgłoszeniowy

  Warunkiem rezerwacji miejsca na turnusie jest przesłanie formularza zgłoszeniowego oraz wpłata w wysokości 690 zł.
  W tytule przelewu proszę podać imię i nazwisko dziecka, Wyspa Dzieci oraz termin turnusu.
  Wpłaty należy dokonywać na poniższe konto najpóźniej na 14 dni przed datą rozpoczęcia półkolonii:

  Bank Pekao S.A.: 34 1240 2148 1111 0011 0373 7451

  ______________________________________________________________________

  Warunki rezygnacji z uczestnictwa:

  W przypadku odwołania zgłoszenia (wymagana forma pisemna) do 14 dni przed datą wyjazdu, organizator zwraca uczestnikowi 100% kosztu półkolonii.

  W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w wyjeździe poniżej 14 dni przed datą jego rozpoczęcia, uczestnik zobowiązany jest pokryć pełen koszt (100% sumy) zarezerwowanego wyjazdu.

  Sugerujemy zawarcie umowy ubezpieczenia na wypadek konieczności rezygnacji z wyjazdu z różnych niespodziewanych przyczyn u dowolnego agenta ubezpieczeniowego.

  Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany szczegółów programu wyjazdów, jak również ich odwołania z powodu nie zgłoszenia się wystarczającej liczby uczestników.

  Warunki rezerwacji

  Dowiedz się więcej:

  Informacje kontaktowe

  biuro@wyspadzieci.pl

  kamila.szalach@wyspadzieci.pl

  monika.szmurlo@wyspadzieci.pl

  Wyspa Dzieci s.c. 
  Ul. 11- go Listopada 194 05-070 Sulejówek
  NIP: 822 238 45 02