Najczęściej zadawane pytania

Przydatne informacje o naszych koloniach i obozach.

Odpowiedź: Tak, należy tę informację zawrzeć w karcie kwalifikacyjnej.

Tak, jak najbardziej na organizowanych przez Wyspę Dzieci wyjazdach respektujemy diety uczestników. Wszystkie ośrodki, z którymi współpracujemy dostają szczegółową listę wszystkich specyfikacji żywieniowych. Organizator przed rozpoczęciem turnusu, kontaktuje się z rodzicami (którzy zaznaczyli w karcie kwalifikacyjnej informację o diecie) i omawia ewentualne wątpliwości. Bez względu na rodzaj diety uczestnicy nie ponoszą dodatkowych kosztów.